FAQ

 1. Ik wil met de digitale vragenlijst van Kickstart beginnen werken. Bezorgen jullie mij accounts? Wat moet ik doen?
 2. Is het digitaal systeem betalend?
 3. Ik kan maar niet inloggen. Ik krijg de melding: 'U heeft geen toegangsrechten voor deze pagina. ' Wat moet ik doen? 
 4. Komen jullie ter plaatse ook voor advies of voor een schoolbased nascholing?
 5. Mijn leerling krijgt de I-kick niet toe in zijn/haar mailbox? 
 6. Kan ik (of een leerling) mijn (zijn/haar) e-mailadres nadien wijzigen? Kan ik (of een leerling) mijn (zijn/haar) wachtwoord nadien wijzigen?  
 7. Kan ik de gebruikersnaam wijzigen?
 8. Ik kreeg een mail van golweb@ap.be dat ik een fout mailadres invoerde. Wat moet ik doen om dit e-mailadres te wijzigen? En kan ik die jongere nog uitnodigen voor deelname aan de vragenlijst nu de startdatum verstreken is? 
 9. Een leerling meldt dat bij het aanmaken van zijn account het reeds ingevulde e-mailadres fout is en hij/zij het niet meer kan aanpassen. Wat nu?
 10. Waar kan ik een totaaloverzicht vinden van ALLE uitgeschreven tips gekoppeld aan de werkkwaliteiten? 
 11. Je kan gegevens importeren maar kan je de gegenereerde toegangscodes en de ingevoerde deelnemersgegevens ook exporteren?
 12. Kan je enkel met een toegangscode die je uitdeelt aan de groepsleden, de vragenlijst laten afnemen?
 13. Moet je per vragenlijst een nieuwe toegangscode uitdelen?
 14. Moet je bij elke bevraging de e-mailadressen terug invoeren? 
 15. Is het normaal dat : zeer weinig leerlingen het Start-level scoren, terwijl de grote meerderheid het Mid-level en het Kickstart-level halen? Hoe worden de scores bepaald?
 16. Kan ik eenzelfde persoon binnen één groep meermaals toevoegen?
 17. Ik krijg de I-kick/Class-kick/Work-kick niet opgeslagen. Wat moet ik doen?
 18. Wordt er niet sociaal wenselijk geantwoord? Wat moet ik hierover denken en wat moet ik hiermee doen? 
 19. Mijn leerlingen hebben al een keer deelgenomen aan een vragenlijst. Zij zijn echter bij een volgende deelname hun gebruikersnaam en wachtwoord van bij  de eerste deelname vergeten? 

 20. Tijdens het jaar wil ik een jongere toevoegen aan een groep.  Krijgt hij de voorbije, de lopende en of nieuwe vragenlijsten te zien en te beantwoorden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de jongere de openstaande en nieuwe vragenlijsten te beantwoorden krijgt?

Je kan alles digitaal zelf regelen: je maakt je eigen instelling aan, je eigen (klas)groepen en zorgt er zelf voor dat je leerlingen automatisch uitgenodigd worden om de vragenlijst te beantwoorden. Zij kunnen die dan ook direct beantwoorden en de resultaten kan je eventueel ook zelf zien.

Alle info vind je bij de ‘Handleiding voor het gebruik van het online instrument’ aan de hand waarvan je stap per stap en beeld per beeld  in sneltempo dit zelf kan regelen.  Dit vind je op de website: http://kickstart.goleweb.eu/kickstart-handleidingen. Er is een algemene manual en een (verkorte)  quick manual die je helpt  doorheen dit proces. Heb je toch nog vragen: mail: goleweb@ap.be

De kosten voor de ontwikkeling van het digitale insturment voor de vragenlijsten,  de toolbox en de handleidingen zijn gedragen door ESF (Europees Sociaal Fonds) en de partners binnen dit project. De drukkosten,  de voortdurende update van  het digitale systeem, de ontwikkeling van bijkomende didactische materialen en de helpdesk rekenen wij wel door. Het gebruik van het digitale systeem is vanaf 1 september 2016 betalend. De kost is vastgelegd op 1 euro per leerling per schooljaar (de jongere  mag op 1 jaar meerdere keren deelnemen aan de vragenlijst Bv. voor en na een stage) en een jaarlijkse administratieve en beheerskost van 80 euro per instelling. Bij gezamenlijk gebruik van Lemo-vragenlijst wordt deze laatste kost herleid tot 20 euro.

Je hebt je bij vorige sessie niet uitgelogd.  Mogelijks kreeg je dit beeld te zien. Je moet je eerst afmelden voordat je opnieuw kan inloggen. Druk daarom rechtsboven op ‘afmelden’. Sluit deze (en alle) vorige sessies. Log dan terug in. Toch nog een probleem? Stuur een printscreen naar goleweb@ap.be.

Ja, dat doen wij. Mail naar goleweb@ap.be en omschrijf je concrete vraag.. Zo kan het gaan om een consult over het implementeren van Kickstart, een eerste kennismakende nascholing voor het personeel of om een meer coachende sessie waar het accent meer ligt op begeleiden van jongeren vanuit de I-Kick., of ...

Als een jongere zijn/haar I-kick niet toekomt dan ontvangen wij hiervan een foutmelding. Wij sturen je binnen de 48 uur deze melding door. In deze mail die je ontvangt staat veelal 'mailbox unavailable'. Dit is iets wat door verschillende mailservers voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Dit wijst veelal op een probleem met de mailbox van de persoon in kwestie (Bv. volle mailbox). Het kan ook  gaan om een fout mailadres dat de jongere invoerde toen hij/zij  zijn/haar account aanmaakte. De jongere vulde dan wel zijn vragenlijst in maar de I-kick is niet verstuurd geraakt. Dit is enkel mogelijks als je toegangscodes uitdeelde waarbij de leerling zelf zijn e-mailadres moest invoeren.

Ja dat kan.  Dit kan zeer nuttig zijn: de school verandert de e-mailadressen of een leerling is ingestroomd uit een vorige school waar hij/zij reeds deelnam aan een Kickstartvragenlijst onder een ander e-mailadres.

De jongere of jij logt in met de eigen gebruikersnaam en het eigen wachtwoord (zoals altijd) via:  https://kickstart.goleweb.eu/user . Eenmaal ingelogd zie je ‘Mijn overzicht’.  Bovenaan rechts  staat ‘Mijn account’.

Klik nu op ‘Mijn account’ en

a. voor het wijzigen van het e-mailadres:

vul het  wachtwoord terug in
pas het  e-mailadres aan
druk onderaan op: ‘Opslaan’.

b. voor het wijzigen van het wachtwoord:

vul het  wachtwoord terug in bij ‘Huidig wachtwoord’,
vul het nieuwe wachtwoord in bij ‘Wachtwoord’ en herhaal dit bij ‘Wachtwoord bevestigen’
 druk onderaan op: ‘Opslaan’.

Kan ik de gebruikersnaam wijzigen

Neen, dat kan niet. Je ingevoerde e-mailadres is steeds gekoppeld aan je ooit eerst aangemaakte  gebruikersnaam. De ooit eerst aangemaakte gebruikersnaam is deze die je binnen het systeem altijd zal moeten blijven gebruiken. Dit is echter geen probleem omdat je altijd je ooit eerst ingevoerde gebruikersnaam kan terugvinden. Zie ook de vraag:  ‘Mijn leerlingen hebben al een keer deelgenomen aan een vragenlijst. Zij zijn echter bij een volgende deelname hun gebruikersnaam en wachtwoord van bij  de eerste deelname vergeten? ‘

Hoe kunnen we dit e-mailadres aanpassen en vervolgens deze persoon toch nog digitaal uitnodigen?

a. E-mailadres aanpassen:

Wijzig het mailadres bij het tabblad: registratie groepsleden.
Vink vooraan aan. Wijzig dan het e-mailadres naar het juiste e-mailadres.
Druk onderaan op wijzigingen opslaan.

b. Toch nog digitaal  uitnodigen?

Kijk terug naar boven en kies voor het tabblad ‘vragenlijsten’.
Bij het tabblad ‘vragenlijsten’ kies je voor de rode knop rechts opzij: ‘deelnemers uitnodigen’
Dan kijk je naar de onderste helft van het blad en daar zet je een vinkje voor de naam van deze persoon
Druk onderaan op: ‘selectie uitnodigen’

Dan verschijnt ook de datum naast die persoon zijn/haar naam wanneer je die het laatst uitnodigde.

Voor alle duidelijkheid: dit is niet dezelfde vraag als een leerling die wenst dat er een ander e- mailadres van hem/haarzelf wordt gebruikt. In dat geval kan hij/zij dat niet direct wijzigen maar na het verder aanmaken van het account wel. Zie daarvoor de vraag 6: ‘Kan ik (of een leerling) mijn (zijn/haar) e-mailades nadien wijzigen?’ 

Deze case van fout e-mailadres kan zich enkel voordoen als de instelling het e-mailadres voordien invoerde en toch de leerlingen de vragenlijst laat afleggen door het uitdelen van toegangsodes. De leerling ziet dan bij het aanmaken van de account zijn (foute) e-mailadres en kan het op dat moment niet wijzigen. De instelling zelf kan, eenmaal de registratie is gebeurd, het e-mailadres ook niet meer wijzigen.

De oplossing is: de leerling vult toch een gebruikersnaam en wachtwoord in en registreert zich. Hij/zij vult de vragenlijst in. Nadien wijzigt hij/zij het e-mailadres naar het juiste e-mailadres: zie vraag 6: ‘Kan ik (of een leerling) mijn (zijn/haar) e-mailadres nadien wijzigen?’. Het is uiterst belangrijk,ook naar de toekomst toe, dat de leerling dit aanpast.

Heb je een fout e-mailadres ingevoerd en de leerlingen automatisch uitgenodigd op de startdatum  van een vragenlijst  dan ontvangen wij de foutmelding die wij je direct doorsturen. Je kan dan zelf dat foute  e-mailadres aanpassen: zie vraag 8: ’Ik kreeg een mail van golweb@ap.be dat ik een fout mailadres invoerde. Wat moet ik doen om dit e-mailadres te wijzigen?’

Alle omschrijvingen en alle tips bij de werkkwaliteiten vind je op de Kickstart-website, meer bepaald via http://kickstart.goleweb.eu/toolbox. Op deze pagina vind je bij de ‘Kickstart-spelmap’ een link naar ‘basisinformatie over de werkkwaliteiten samen met tips’. Je kan daar doorklikken of je kan daar de pdf– via rechtermuisknop – downloaden.Volgende link gaat rechtstreeks naar het pdf-document:

http://kickstart.goleweb.eu/profiles/kickstart/modules/custom/glue/resources/basisinformatie_werkkwaliteiten.pdf

Neen, dat kan niet. Werk je niet via het automatisch verzenden van de e-mails maar met het uitdelen van toegangscodes dan is het nemen van een printscreen de beste oplossing. Print deze af en verknip het tot strookjes voor de leerlingen.

Je kan de vragenlijst laten afnemen op twee manieren: door het uitdelen van toegangscodes of door het invoeren van e-mailadressen.  

Bij deze laatste methode moeten de groepsleden enkel doorklikken op een link in een e-mail die zij automatisch ontvangen. Dit is eenvoudiger voor de jonge gebruiker dan het uitdelen van de toegangscodes. Wil je gebruik maken van deze voor de gebruiker eenvoudige methode, dan zal je wel vooraf een excelbestand met  voornaam, naam, e-mailadres en identificatie van de toekomstige deelnemers aan de vragenlijst moeten koppelen. Deze groepsleden krijgen  automatisch dan een e-mail op de datum dat je de startdatum van een vragenlijst hebt ingesteld.

Neen,  een toegangscode telkens opnieuw uitdelen is niet nodig indien de jongere geregistreerd is en het gaat om een tweede of derde of vierde etc. afname van de vragenlijst binnen 1 groep. De jongere ontvangt dan automatisch een uitnodigingsmail om terug deel te nemen aan de vragenlijst op de startdatum/uur van de tweede, derde of vierde etc. vragenlijst.

In de praktijk is het zo dat bij een allereerste deelname aan een vragenlijst je een toegangscode uitdeelt. De jongere registreert zich door een  eigen e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Hij/zij krijgt (indien de eerste vragenlijst al openstaat - wat we aanraden) direct de kans om de eerste vragenlijst te beantwoorden. Bij een volgende vragenlijstafname  in deze groep is een toegangscode niet nodig.

Wordt er een nieuwe groep aangemaakt (ook al is het met dezelfde jongeren) dan moet er terug een toegangscode uitgedeeld worden aan de jongeren om lid te worden van deze  nieuwe groep. Hij/zij krijgt dan een uitnodigingsmail waar dan wel wordt gevraagd om zich te linken aan de eerste registratie en dus gebruikersnaam en wachtwoord kan behouden.

Ja bij een nieuwe groep en neen binnen een groep…

Je werkt met het invoeren van een Excel met voornaam, naam, e-mailadres en identificatie van de deelnemers.

Per groep die je aanmaakt hoef je  maar 1 keer de excel in te voeren. Dan kan je binnen die groep zowat onbeperkt bevragingen  laten afnemen zonder opnieuw de e-mailadressen terug in te voeren..

Maak je een nieuwe groep aan (Bv. dezelfde  klas een jaar later), dan moet je wel terug de e-mailadressen invoeren.

Een voorbeeld:  5 autotechnieken is een groep (die we ook zo benoemen)  die in dat jaar drie maal uitgenodigd worden om de Kickstart-vragenlijst te beantwoorden (Bv. bij het begin van het jaar, voor een stage en na de stage). Dan hoef je maar één keer de e-mailadressen in te voeren: nml. bij het aanmaken van deg roep en voor het openstellen van de eerste vragenlijst.

Deze leerlingen gaan over naar 6 autotechnieken. Maak je een nieuwe groep aan Bv.  ‘6 autotechnieken’ dan moet je de e-mailadressen terug invoeren.

Maar: als je gewoon de groep van 5 autotechnieken behoudt en de naam even wijzigt naar ‘6 autotechnieken’ (wat uiterst eenvoudig is), dan hoef je dus niet opnieuw de e-mailadressen terug in te voeren. Is er een leerling verdwenen tussen  5e en 6e jaar of er is één bijgekomen: er kan op eenvoudige wijze iemand verwijderd worden of iemand toegevoegd worden.

Ja, het is normaal dat weinig leerlingen in het Start-level zitten. De normering is gebeurd op basis van focusgroepen met deelnemers uit het onderwijs- en werkveld. Nadat bepaald is wat een start-, een mid- en een Kickstart-level is; is er aan de begeleiders uit het werkveld  gevraagd hoeveel jongeren op een groep van 100 aan de criteria van start-, mid- en Kickstart-level voldoen. Daarom is de normering van werkkwaliteit tot werkkwaliteit ook verschillend. Ruwweg en gemiddeld behoort 15 tot 20% van de jongeren tot het Start-level, een goede 40% tot het mid-level en een kleine 40% tot het Kickstartlevel.

Neen., dat werkt niet en dat heeft ook geen enkele zin.  Elke persoon mag en kan immers per vragenlijst maar één keer deelnemen met eenzelfde mailadres.

Dit lukt wel. Maar bij sommige computers kan het tot 25 seconden duren voordat het bestand is opgeslagen. Even geduld is hier dus de boodschap.

Maar dit wil niet zeggen dat hij sociaal wenselijk antwoordt. Het is zoals de leerling zichzelf observeert. 

De I-kick is het resultaat van een subjectieve zelfbeoordeling door de leerling. Maar dit wil niet zeggen dat hij of zij sociaal wenselijk antwoordt. De ervaring leert dat als de vragenlijst niet evaluatief en enkel coachend wordt ingezet er zeer weinig sociaal wenselijk wordt geantwoord. 

Wat wel meer voorkomt is dat een begeleider inschat dat een leerling zichzelf veel te positief heeft beoordeeld of dat een leerling bij het invullen zeer streng voor zichzelf is geweest. 

Als een leerling zichzelf (volgens de begeleider) veel te hoog heeft beoordeeld is het een valkuil om vanuit een veel negatiever oordeel zonder meer met de leerling in discussie te gaan over zijn werkkwaliteiten. Het blijft de bedoeling om onbevooroordeeld en onderzoekend te werk te gaan. Een begeleider die vermoedt dat een leerling zichzelf m.b.t. een bepaalde werkkwaliteit veel te positief inschat, gaat een onderzoekend en coachend gesprek aan, steeds in een respectvolle relatie. Hij kan vragen stellen als:

Welke gedragingen tonen aan dat je al ver staat m.b.t. deze werkkwaliteit?
Zijn er ook gedragingen die er op wijzen dat je nog niet zo ver staat m.b.t. deze werkkwaliteit?
Klopt een hoge score voor deze werkkwaliteit volgens jou?
Vind je zelf dat je m.b.t. deze werkkwaliteit nog een weg hebt af te leggen?
Wat zou je kunnen doen om deze werkkwaliteit te verbeteren?

Bij een dergelijk gesprek kan het een hulp zijn om als begeleidende coach voorbeelden in te brengen van gedrag of observaties die wijzen op een start-level, mid-level of Kickstart-level. Het is dan van belang om de leerling aan te geven welke gedrag je op een bepaald moment zag - zonder daar een oordeel aan te koppelen - en samen met de leerling te onderzoeken wat hij of zij hieruit kan leren.

In voorbereiding van zo’n gesprek kan het interessant zijn om gedragingen van leerlingen m.b.t. enkele werkkwaliteiten te noteren.
We ontwikkelden een observatie- en coachingsformulier waarin observaties gestructureerd kunnen bijgehouden worden. Een dergelijk formulier kan zowel door begeleiders vanuit de school als door begeleiders op de werkvloer gebruikt worden. Natuurlijk is het niet nodig om voor elke werkkwaliteit observaties te noteren. Een focus op bijv. drie werkkwaliteiten kan al heel wat stof bieden voor een coachingsgesprek. Daarbij is het zeker ook de bedoeling om ook één werkkwaliteit mee te nemen waarvoor je positieve gedragingen hebt gezien en gehoord. Deze formulieren vind je op de portaalpagina als je klikt op 'Kickstart didactische materialen'. 

Zij kunnen dit aanvragen via de website door hun mailadres in te voeren. Zij krijgen dan een mail met hun gebruikersnaam. Ook u kan de gebruikersnaam van de leerling terugvinden en hen bezorgen. Het wachtwoord echter niet. Daarvoor is bij gebruikersaccount voorzien dat men een nieuw wachtwoord kan aanvragen

Je kan tijdens het jaar jongeren toevoegen aan een groep, ook al staat er op dat moment geen vragenlijst open.

Deze jongere krijgt nooit, indien er in die groep al een vragenlijst afgenomen is, de voorbije vragenlijst te beantwoorden. Je kan hem/haar daar ook niet meer laten aan deelnemen.

De jongere zal, net als alle jongeren uit die groep, de nieuwe vragenlijsten die je zal aanmaken ook te zien krijgen of daartoe uitgenodigd worden.

Wat betreft de vragenlijsten die open staan op het moment dat je de leerling toevoegt is het als volgt – afhankelijk van de wijze waarop je deelnemers toevoegt:

Indien je werkt via de methode van het genereren van toegangscodes bij het tabblad ‘registratie groepsleden’:  dan moet de jongere zichzelf registreren. Dan krijgt de jongere direct nadat hij zich registreerde de op dat  moment openstaande vragenlijst ook te zien en kan hij deze beantwoorden.
Indien je ervoor kiest om  zelf een voornaam, naam, e-mailadres (en identificatie) toe te voegen bij het tabblad ‘registratie groepsleden.’  (of een excel-lijst met voornamen, namen en e-mailadressen toe te voegen) :

Druk dan, na het toevoegen,  onderaan op ‘wijzigingen opslaan’.

Digitaal  uitnodigen van deze later toegevoegde jongere(n) voor een openstaande vragenlijst gaat dan als volgt:

Kijk terug naar boven en kies voor het tabblad ‘vragenlijsten’.
Kies voor de openstaande vragenlijst (de startdatum is voorbij en de einddatum is nog niet verstreken)
Kies voor de rode knop rechts opzij: ‘deelnemers uitnodigen’
Dan kijk je naar de onderste helft van deze pagina en daar zet je een vinkje voor de naam van deze persoon
Druk onderaan op: ‘selectie uitnodigen’.

 

Back To Top